Subskrybuj kanał RSS bloga OSP w Gnojnicy Dolnej Subskrybuj kanał RSS z komentarzami do wszystkich wpisów bloga OSP w Gnojnicy Dolnej

Dnia 27.02.2016 r. o godz. 17.00 w WCK w Gnojnicy Dolnej, odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej.

W zebraniu udział wzięło 28 członków zwyczajnych, 5 członków MDP oraz zaproszeni goście w osobach: Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak,  Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach st.bryg. Jacek Róg, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh. Andrzej Rachwał, prezes ZM Invest w Ropczycach – Pan Leon Marciniec, Radny Rady Miejskiej – Pan Zenon Charchut, Kierownik WCK w Gnojnicy Dolnej – Pani Jadwiga Pięta Paśko, Prezes  Klubu Sportowego Inter Gnojnica – Pan Adam Stec, Pan Tomasz Pociask – kier. UM w Ropczycach, Sołtys Gnojnicy Dolnej Pan Piotr Bochenek oraz Prezes honorowy OSP w Gnojnicy Dolnej – druh Jerzy Godek. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2015 oraz plan działalności na rok 2016, skarbnik druh Wacław Godek przedstawił sprawozdanie finansowe. Członek Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Rogala po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. W głosowaniu członkowie obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w głosowaniu jednomyślnie poparli wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym punktem zebrania były wybory na 5-letnią kadencję nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej naszej jednostki.

Powołano komisję skrutacyjną, która stwierdziła, że zgodnie z listą obecności uprawnionych do głosowania jest 31 osób.

Po wyborach i ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej składy osobowe na kolejną kadencję przedstawiają się następująco:

Zarząd jednostki OSP: Prezes-Marek Ochał, W-ce prezes-Tomasz Madura, Naczelnik-Zenon Kołbuc, Z-ca Naczelnika-Ryszard Mastej, Skarbnik-Wacław Godek, Sekretarz-Łukasz Paśko, Gospodarz-Tomasz Rogala, Kronikarz-Sławomir Kipa, Członek-Michał Kołbuc.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący-Wojciech Mastej, Sekretarz-Paweł Rogala, Członek-Wojciech Kubik.

Nasze coroczne spotkanie zakończyła dyskusja oraz przemówienia zaproszonych gości.

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.