Subskrybuj kanał RSS bloga OSP w Gnojnicy Dolnej Subskrybuj kanał RSS z komentarzami do wszystkich wpisów bloga OSP w Gnojnicy Dolnej

Historia

Z kart kroniki jednostki

Dzień 15.09.1944 r. jest dniem pamiętnym dla OSP Gnojnica, jak również dla całej wioski, gdyż w tym właśnie dniu na zebraniu wiejskim podjęto myśl założenia Ochotniczej Straży Pożarnej na naszym terenie-takimi słowami rozpoczyna śp. Władysław Paśko kronikę naszej jednostki. Założenie OSP podyktowane było dużym zagrożeniem pożarowym z uwagi na przebiagającą zaledwie kilka km od naszej wioski linią frontu. Inicjatorami założenia OSP byli: Skiba Stanisław, Skiba Michał, Zawiślak Wincenty, Kluk Michał. Podczas zebrania w dniu 15.09.1944 r. wybrany został pierwszy Zarząd jednostki w następującym skłądzie: prezes-Zawiślak Wincenty, naczelnik-Skiba Stanisław, gospodarz – Wozowicz Józef, sekretarz-Kluk Michał, skarbnik-Kozek Władysław.Celem pozyskania środków finansowych na zaopatrzenie jednostki przynajmniej w prymitywny sprzęt p. pożarowy założono Amatorskie Kółko Teatralne, które już w styczniu 1945 r. dało występ teatralny. Miejscem pracy zespołu teatralnego był zbudowany przez miejscową ludność Dom Ludowy /barak/, który zakupiono ze składek dobrowolnych mieszkańców. Poza działalnością kulturalną, budynek był częściowo wykorzystywany przez Szkołę Podstawową w Gnojnicy zajmującą 2 sale lekcyjne. Za zgromadzone z imprez artystycznych pieniądze została w dniu 23.09.1946 r. zakupiona w Rzeszowie pompa M-800 za kwotę 220 tys. złotych. Nasza jednostka należała do nielicznych w powiecie posiadających motopompę w związku z czym wyjeżdzałą do akcji gaśniczych daleko poza rejon swojego działania. Jesienią 1946 r. biorąc udział w zawodach strażackich zajęła pierwsze miejsce na terenie powiatu. W miarę upływu czasu istniejący barak nie wystarczał już prowadzeniu działalności oświatowej i kulturalnej dlatego dnia 07.05.1964 r. na zebraniu OSP powołano Komitet Budowy nowego Domu Strażaka. W skład Komitetu weszli: Zawiślak Wincenty, Skiba Stanisław, Paśko Andrzej, Kozek Władysław, Wozowicz Józef. Komitet przystąpił do opracowania dokumentacji oraz uzyskania zezwolenia na budowę. Po zakupieniu działki i materiałów z własnych środków w roku 1965 rozpoczęto budowę nowej siedziby OSP. W roku 1965 wykonano roboty ziemne łącznie z fundamentami, natomiast w roku 1966 przystąpiono do budowy ścian. Prace te w znaczącym procencie wykonywane były nieodpłatnie w czynie społecznym. Od strony finansowej inwestycję wspierało Prezydium Powiatowej i Gromadzkiej Rady Narodowej. Prace budowlane mimo dużego zaangażowania strażaków, napotykały na wiele trudności,a to ze względu na brak materiałów budowlanych, a to na braki w dokumentacji inwestycyjnej. Jednak po kilku latach w roku 1969 inwestycja została zakończona i po częściowej adaptacji pomieszczeń oddano boks garażowy, w którym w tym samym roku pojawił się samochód strażacki. Również w 1969 r. dotychczasowy naczelnik dh. Skiba Stanisław został powołany na Komendanta Rejonowego Straży, w związku z czym na walnym zebraniu dn. 15.03.1969 r. na stanowisko naczelnika powołano dh. Czesława Skibę. Pierwszym kierowcą otrzymanego samochodu strażackiego został dh. Jaworek Zdzisław, który funkcję tą pełnił do wiosny 1970 roku, kolejnym kierowcą został dh. Niemiec Stanisław. Na walnym zebraniu 02.02.1972 roku powołany zostaje nowy zarząd w skład którego weszli: prezes – Zawiślak Wincenty, z-ca prezesa -Godek Jerzy, naczelnik – Wozowicz Zbigniew, sekretarz – Paśko Władysław, skarbnik – Papiernik Piotr, gospodarz – Niemiec Stanisław. Okres ten to czas intensywnych prac przy budowie Domu Strażaka, basenu przeciwpożarowego na przysiółku Domaradz, ożywia się działalność kapeli ludowej, powstaje chór mieszany, który wraz z kapelą strażacką wyjeżdza kilkakrotnie do ościennych wiosek na różnego rodzaju koncerty. Za udział w imprezach kulturalnych zarząd OSP przydziela naszej kapeli 2 klarnety i 1 kontrabas za sumę 32 tys. złotych. Dnia 20.01.1975 r. walne zebranie powołuje nowy zarząd w następującym składzie: prezes – Godek Jerzy, z-ca – Paśko Tadeusz, naczelnik – Wozowicz Zbigniew, skarbnik – Papiernik Piotr, sekretarz – Paśko Władysław, gospodarz – Niemiec Stanisław. W trakcie zebrania postanowiono również, by w ciągu rzeki Gnojnica utworzyć 4 zapory celem zgromadzenia wody na wypadek powstania pożaru w naszym sołectwie. W tym samym roku w Domu Strażaka z inicjatywy młodzieży powstaje „Klub Książki i Prasy”,którego kierowniczką zostaje Pani Kot Zofia.